This #ValentinesDay.. Say it w/ Sushi at Bambu Restaurant! #Bambu #Ottawa #Sushi #VDay #DinnerIdeas